Kontakt

Kontaktné miesta:

MetLife SK, a. s.
Pribinova 10
811 09 Bratislava

tel.: +421 259 363 700 (Pondelok - Piatok: 08.30 - 16.00)
fax: +421 259 363 799
e-mail: afce@alicofunds.sk

Agentúry MetLife

Nový správca bývalých podielových fondov Alico Funds Central Europe správ.spol., a.s. :

www.iad.sk

Nový distribútor podielových fondov PineBridge Global Funds:

www.eic.eu